Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Kvalita přináší změnu pro vás a vaši firmu

  • Certifikace dle DIN EN ISO 9001:2015 a 14001:2015

  • Vývojové oddělení a zkušební laboratoř podle normy ISO TS 16949/VDA 6.4

  • Oprava v souladu se směrnicí o strojních zařízeních

  • Výhradní použití nových a výrobcem nebo legislativou schválených komponent

  • Testování sestav na originálních testovacích stolicích výrobce

  • Kvalita opravy na úrovni výrobce díky partnerství nebo spolupráci s výrobci

  • Nepřetržité zvyšování kvalifikace a další vzdělávání našich inženýrů, techniků a elektrotechniků

Certifikace DIN ISO – BVS Industrie-Elektronik

Náš příslib kvality vůči vám

Veškerá naše firemní činnost odpovídá požadavkům standardů kvalitysměrnic kvality normy DIN EN ISO 9001:2015normy environmentálního managementu DIN EN ISO 14001:2015. Díky úzké spolupráci s výrobci, což vedlo např. k udělení partnerského statusu „Bosch Rexroth Service Point“, vám můžeme poskytovat konstantní a vysokou úroveň kvality. To se vyplácí především u námi provedených oprav, při kterých se používají komponenty schválené výrobcem nebo legislativou. Tímto způsobem vám zajišťujeme v rámci managementu kvality také potřebnou bezpečnost výrobku – vždy za dodržení bezpečnostních směrnic při každé opravě.

Na základě našich dlouhodobých zkušeností s opravami v oblasti CNC, PLC a automatizační techniky ROBOTŮ a elektroniky pro obnovitelné energie vám stejně tak pomůžeme i u výběhových nebo z výroby již dlouho vyřazených výrobků. Naše zkušenosti se odrážejí i v tom, že při opravě používáme částečně vylepšené komponenty, než jsou ty od daného výrobce. To vám dává velkou ekonomickou výhodu, protože vaše elektronické konstrukční prvky můžete používat i dlouho po jejich vlastním datu vyřazení z výroby.

Všechny výkony nabízené pod značkou BVS jsou certifikovány. Na základě toho budeme pro vás i v budoucnu vyvíjet další inovativní výkony a servisní programy.

Kromě dodržování směrnic kvality a normy environmentálního managementu splňuje naše firma obecně také standardy kvality daných výrobců. Na základě bezpečnostních požadavkůpožadavků na ochranu zdraví normy o strojních zařízeních 2006/42/ES používáme při našich opravách originální komponenty schválené výrobcem nebo legislativou. Sestavy, které výrobce vyřadil již z výroby nebo je již nelze koupit, jsou analyzovány metodou reverzního inženýringu a jsou nahrazeny aktuální a schválenou technikou.

Kromě toho pracuje naše interní zkušební laboratoř podle přísných požadavků normy ISO TS16949/VDA 6.4.

Díky našim vysokým standardům zajišťujeme kupříkladu zachování certifikátu typu, normy CE, kontrolní značky UL a mnohem více, čímž zaručujeme platnost vaší provozní licence po každé opravě.

DMSZ - BVS Industrie-Elektronik

Vysoce kvalitní oprava se vyznačuje:

vyčištěná deska – BVS Industrie-Elektronik

Profesionálně vyčištěná deska

Čistá místa pájení

Výhradní použití nových a výrobcem nebo legislativou schválených komponent

Čisté, přesně lícující sešroubování pouzdra

Preventivní opatření, která prodlužují životnost sestavy

Funkční a zátěžový test v plném rozsahu u opravovaného sestavy

Žádná improvizovaná nebo provizorní opatření u sestavy nebo jeho periferie

Zapojení kvalifikovaného odborného personálu, který se neustále dál vzdělává

Přehlednost a kompletní dokumentace všech opravárenských opatření

Odborné ESD obaly, obaly pro skladování a zasílání, např. společností BVS nabízené vakuové balení, které chrání před korozí a poškozením povětrnostními vlivy při skladování