Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Náhradní díly kompletně repasované

  • Dostupnost bez ohledu na výrobce a nonstop odběr repasovaných náhradních dílů

  • 24 měsíční záruka* na celý sestava

  • Sklad s více než 250.000 sestavami na skladě přímo na místě

  • Nabídka výběhových a vyřazených, ale také aktuálních sestav formou náhradního dílu

  • Důkladné čištění a provedení preventivních opatření u všech náhradních dílů

Repasované náhradní díly – BVS Industrie-Elektronik

V našem skladu náhradních dílů máme pro vás připraveno nonstop k odběru více než 250.000 náhradních sestav. Díky tomu jsme schopni zajistit vynikající disponibilitu bez ohledu na výrobce, jak u výběhových, vyřazených sestav, tak samozřejmě i u aktuálních sestav. Díky preventivním opatřením, jež provádíme v rámci naší kompletní repase produktu a díky rozsáhlému testování funkčnosti a finálním testům vám můžeme nabídnout nejen 24 měsíční záruku* na celé náhradní sestavy, ale také opravu v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Garantujeme tak dlouhodobě udržitelný, hladký a hlavně bezpečný výrobní proces, a to jak pro člověka, tak i pro stroj.

Díky našim expresním kurýrním službám a také díky expresní letecké přepravě vám v rámci naší pohotovosti po 24 hodin denně a 7 dní v týdnu můžeme zaručit nejrychlejší možné dodání.


V našem skladu náhradních dílů pro vás máme neustále skladem více než 250.000 celkově repasovaných náhradních sestav od těchto výrobců:

pro vás na skladě. Díky tomu jsme schopni zajistit vynikající disponibilitu bez ohledu na výrobce jak u výběhových sestav, tak samozřejmě i u aktuálních sestav.

Produktový Overhaul elektronických komponent: Účinný proces ve čtyřech krocích

Produktový overhaul elektronických komponent je důležitým krokem k prodloužení životnosti komponent, snížení nákladů a obnovení elektronických zařízení do optimálního stavu. Tento proces se skládá ze čtyř hlavních kroků: Čištění a sušení, vizuální inspekce a diagnostika pomocí měření a analýzy součásti, výměna zranitelných komponent a konečné funkční a zátěžové testy součásti.

Krok 1: Čištění elektronické součásti

Naše efektivní čištění nám umožňuje důkladně odstranit prach, nečistoty, mastnotu, zbytky pájky a jiné kontaminanty z elektronických součástí. Důkladné čištění je klíčové, protože kontaminanty mohou ovlivnit výkon součástí a potenciálně vést k poruchám nebo selháním.

Náš zkušený tým používá speciální čisticí prostředky, které jsou přizpůsobeny konkrétním součástem a typu znečištění. Použité čistící látky jsou šetrné k životnímu prostředí a šetrné k elektronickým komponentům, aby zajišťovaly optimální čištění bez poškození.

Krok 2: Sušení v peci

Po čištění projdou součásti pečlivým procesem sušení v speciálních pecích. Sušení je klíčové k odstranění veškeré vlhkosti, kterou součásti nasály během čištění. Vlhkost může způsobit korozi, zkraty a další problémy, které ohrožují dlouhodobou stabilitu součástí.

Naše pece poskytují přesnou kontrolu teploty a zajišťují šetrné sušení, což zvyšuje životnost a spolehlivost součástí. Díky použití nejmodernějších technik sušení zajistíme, že součásti jsou zcela suché před pokračováním do dalšího kroku kontroly.

 

Po čištění následuje pečlivá vizuální a manuální kontrola součásti. Jsou identifikovány možné poškození, volné spoje nebo nápadné defekty. Tato vizuální inspekce je klíčová pro včasnou detekci problémů a získání přesného přehledu o stavu součásti.

Analyzování a diagnostika

V tomto kroku jsou použity specializovaná testovací zařízení a diagnostický software k analýze funkce a výkonu elektronické součásti. Diagnostika pomáhá identifikovat potenciální slabiny nebo poruchy, které by mohly být způsobeny stárnutím, přetížením nebo jinými faktory. Důkladná analýza umožňuje cílené opravy a výměnu vadných komponent.

Krok 4: Testy funkce a zátěže součásti

Po výměně zranitelných součástí procházejí součásti rozsáhlými testy funkce a zátěže pomocí našich testovacích zařízení. Zajistíme, že přepracovaná součást pracuje bezchybně a odolává zamýšleným zátěžovým podmínkám. Testy mohou zahrnovat také kontinuální provozní testy k ověření stability a spolehlivosti součásti v reálných podmínkách.

Nakonec je přepracovaná součást znovu vyčištěna a připravena k opětovnému instalování nebo dalšímu použití. Produktový overhaul elektronických komponent je udržitelný přístup k redukci elektronického odpadu a prodloužení životnosti elektronických zařízení. Díky pečlivým krokům čištění, analýzy, výměny a testům se zaručuje, že komponenty se vrátí do optimálního stavu a budou moci dlouho plnit svůj účel.

Krok 5: Prodej jako produktově přepracovaná náhradní součástka v našem obchodě s 24měsíční zárukou na celou součást

Po úspěšném přepracování elektronické součásti a jejím důkladném testování je připravena být nabídnuta jako produktově přepracovaná náhradní součástka v našem obchodě.

Díky profesionálnímu přepracování a výměně zranitelných komponent mohou zákazníci mít jistotu, že v našem obchodě obdrží vysoce kvalitní náhradní součástku, která odpovídá technickým specifikacím a nabízí stejný výkon jako nová součástka.

24měsíční záruka poskytuje našim zákazníkům potřebnou jistotu a důvěru v kvalitu náhradní součástky. Pokud se během této doby objeví problém způsobený vadnou přepracovanou součástí, okamžitě ho opravíme nebo vyměníme.

Prodej již vyřazených, značkově označených a také aktuálních součástí jako náhradní díl není pro Vás pouze ekonomický, ale také ekologický. Aktivně přispíváme ke snižování elektronického odpadu a minimalizaci environmentální zátěže tím, že znovu používáme recyklovatelné elektronické komponenty. Zároveň umožňujeme našim zákazníkům nákladově efektivně opravit svá zařízení a prodloužit životnost jejich strojů.

V našem obchodě nabízíme široký výběr produktově přepracovaných náhradních součástek pro různá elektronická zařízení a součásti.

Srovnání: Produktový overhaul vs. Nový nákup průmyslové elektroniky

Rozhodnutí mezi produktovým overhaul a novým nákupem průmyslové elektroniky může pro společnosti hrát významnou roli, pokud jde o efektivní správu svého zařízení a optimální využití rozpočtu.

1. Náklady: Klíčovým faktorem při volbě mezi overhaul a novým nákupem jsou často finanční aspekty. Produktový overhaul může být ekonomičtější alternativou k novému nákupu. Náklady na overhaul jsou obvykle nižší než nákup zbrusu nového zařízení. To může být zejména výhodné, pokud má společnost omezený rozpočet nebo pokud je pořízení nového zařízení finančně neudržitelné.

2. Výkon a funkčnost: Při nákupu nového zařízení mohou společnosti získat nejnovější technologii a pokročilé funkce. Nová zařízení často nabízejí vylepšený výkon a účinnost. Nicméně kvalitně provedený produktový overhaul může výrazně zlepšit výkon a funkčnost starších zařízení, takže se téměř vyrovnají novým zařízením, ale za zanedbatelnou část nákladů.

3. Doba dodání a dostupnost: Nákup nové průmyslové elektroniky může být spojen s delšími dodacími lhůtami, zejména pokud jsou vyžadovány specifické úpravy nebo zakázkové výroby. V tomto případě může být produktový overhaul rychlejší možností, protože náhradní díly jsou obvykle snadněji dostupné. To je zejména důležité, pokud je třeba minimalizovat dobu odstávky a zajistit bezproblémový provoz společnosti.

4. Ekologičnost a udržitelnost: Produktový overhaul podporuje udržitelnost a ochranu životního prostředí, protože pomáhá snižovat elektronický odpad. Opětovným použitím a opravou průmyslových elektronických produktů mohou společnosti přispět k ochraně životního prostředí a plnit svou ekologickou odpovědnost.

Kdy je produktový overhaul průmyslové elektroniky pro CNC, PLC a robotiku lepší volbou?

  • Omezený rozpočet: Pokud společnost pracuje s omezenými finančními prostředky a přesto chce zlepšit výkon svého zařízení, může být produktový overhaul ekonomickou volbou.

  • Specializované zařízení: Pokud společnost potřebuje specializované zařízení, které není snadno dostupné na trhu, může být overhaul jedinou možností, jak prodloužit životnost těchto zařízení.

  • Historický význam: V některých případech může mít zařízení zvláštní historický nebo sentimentální význam pro společnost. Produktový overhaul umožní nadále využívat toto cenné zařízení místo jeho nahrazení.

  • Krátkodobé řešení: Pokud zařízení dočasně selže a je třeba naléhavě najít rychlé řešení, může produktový overhaul umožnit rychlé znovuzprovoznění.

Celkově závisí rozhodnutí mezi produktovým overhaul a novým nákupem na různých faktorech, jako jsou rozpočet, požadavky na zařízení, environmentální hlediska a časová omezení. Fundamentální posouzení těchto faktorů umožní společnostem vybrat nejlepší možnost pro efektivní a nákladově účinnou správu svých průmyslových elektronických zařízení.

kontakt

Potřebujete pomoci?

Pokud se chcete na něco zeptat, jsme tu pro vás nepřetržitě 24 hodin denně.

Kontakt:

Nonstop servisní linka: +49 6181 95404-603
Fax: +49 (0) 6181 95404-5
E-mail: info@bvs-electronics.com