Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o naší ochraně údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana dat v kostce

Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu je prováděno provozovatelem webu. Jejich kontaktní údaje najdete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je sdělíte. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi systémy IT, když navštívíte web. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme vaše údaje?

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. K analýze chování uživatele lze použít další data.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru (https://datenschutz.hessen.de).

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení. Děje se to hlavně pomocí cookies a takzvaných analytických programů. Vaše chování při procházení je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit pomocí nepoužívání určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace ochrana dat

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je:

BVS Electronics GmbH
Jednatel: Emil Bätz, Florian Bätz
Margarete-von-Wrangell-Strasse 18
Technologický park Hanau, budova 413
63457 Hanau-Wolfgang

Telefon: +49 (0) 6181 95404-200
E-mail: info@bvs-electronics.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů federálního státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje najdete na následujícím odkazu: https://datenschutz.hessen.de.

Hessenský inspektor ochrany údajů
Prof. Dr. Alexander Roßnagel
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Telefon: 06 11/140 80
Fax: 06 11/14 08-900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webových stránek, používá tato stránka SSL nebo. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetími stranami.

Zašifrované platební transakce na tomto webu

Pokud existuje povinnost poskytnout nám vaše platební údaje (např. Číslo účtu pro povolení inkasa) po uzavření smlouvy založené na poplatcích, jsou tyto údaje vyžadovány pro zpracování plateb.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa / MasterCard, inkaso) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou vaše platební údaje, které nám předáte, přečíst třetími stranami.

Informace, blokování, mazání

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo smazání těchto údajů. Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.

3. Pověřenec pro ochranu údajů

Statutární úředník pro ochranu údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany údajů.
 

IT expert a kancelář pro ochranu údajů Michael J. Schüssler

Starenweg 17
63741 Aschaffenburg
Telefon: +49 (0) 6021 439 18 45
E-mail: info@svb-ms.de 
 

4. Sběr dat na našem webu

Soubory cookie

Některé z internetových stránek používají takzvané cookies. Soubory cookie nepoškodí váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči.

Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“. Po vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (např. Funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při procházení), bude s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů zacházeno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL referreru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již nebude platit (např. Po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Registrace na tomto webu

Můžete se zaregistrovat na našem webu, abyste na něm mohli používat další funkce. Údaje zadané pro tento účel používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Musí být uvedeny úplné povinné údaje požadované při registraci. Jinak registraci odmítneme.

U důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo u technicky nezbytných změn, vás tímto způsobem používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Zpracování údajů zadaných během registrace je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů, které již proběhlo, zůstává zrušením nedotčena.

Údaje zaznamenané během registrace budeme ukládat, pokud jste zaregistrováni na našich webových stránkách, a poté budou smazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme, pouze pokud jsou nezbytné pro vytvoření, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o používání), pouze pokud je to nezbytné k tomu, abychom uživateli umožnili používat službu nebo je fakturovat.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavírání smlouvy o online obchodech, prodejcích a expedici zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnosti pověřené dodávkou zboží nebo úvěrové instituci pověřené zpracováním platby. K dalšímu přenosu údajů nedochází, nebo pouze pokud jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, např. Pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

5. Sociální média

Zásuvné moduly Facebooku (tlačítko „lajk a sdílení“)

Na našich stránkách jsou integrovány doplňky sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Líbí se mi“ na našem webu. Přehled zásuvných modulů pro Facebook najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše webové stránky, modul plug-in vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Výsledkem je, že Facebook obdrží informace, že jste navštívili naši stránku s vaší IP adresou. Pokud při přihlášení ke svému účtu na Facebooku kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich používání Facebookem. Více informací o tomto najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku na: de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Prohlášení o ochraně údajů Facebook-Pixel

Na našich webových stránkách používáme facebookový pixel od Facebooku. K tomu jsme implementovali kód na našich webových stránkách. Pixel na Facebooku je výňatek z kódu JavaScriptu, který načte kolekci funkcí, pomocí kterých může Facebook sledovat vaše uživatelské akce, pokud jste na naši webovou stránku přišli prostřednictvím reklam na Facebooku. Pokud si například zakoupíte produkt na našem webu, aktivuje se pixel na Facebooku a uloží vaše akce na našem webu do jednoho nebo více souborů cookie. Tyto cookies umožňují Facebooku porovnat vaše uživatelská data (údaje o zákazníkovi, jako je IP adresa, ID uživatele) s údaji vašeho účtu na Facebooku. Poté Facebook tato data znovu smaže. Shromážděné údaje jsou anonymní a my si je nemůžeme prohlížet a lze je použít pouze v souvislosti s reklamami. Pokud jste sami uživatelem Facebooku a jste přihlášeni, je vaše návštěva našich webových stránek automaticky přiřazena vašemu uživatelskému účtu na Facebooku.

Chceme ukázat naše služby a produkty pouze těm lidem, kteří o ně mají skutečný zájem. S pomocí pixelů na Facebooku mohou být naše reklamní opatření lépe přizpůsobena vašim přáním a zájmům. Tímto způsobem vidí uživatelé Facebooku (za předpokladu, že povolili personalizovanou reklamu) vhodnou reklamu. Facebook dále používá shromážděná data pro účely analýzy a vlastní reklamy.

V následujícím textu vám ukážeme soubory cookie, které byly nastaveny na testovací stránce integrací pixelů Facebooku. Upozorňujeme, že se jedná pouze o ukázkové soubory cookie. V závislosti na interakci na našem webu jsou nastaveny různé soubory cookie.

Název: _fbp
Hodnota: fb.1.1568287647279.257405483-6211143106-7
Účel: Tento soubor cookie používá Facebook k zobrazování reklamních produktů.
Doba použitelnosti: po 3 měsících

Jméno: fr
Hodnota: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf ... 1.0.Bdeiuf.
Účel: Tento soubor cookie se používá k tomu, aby pixely Facebooku také správně fungovaly.
Doba použitelnosti: po 3 měsících

Název: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062211143106-3
Hodnota: Jméno autora
Účel: Tento soubor cookie ukládá například text a jméno uživatele, který zanechá komentář.
Doba použitelnosti: po 12 měsících

Název: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Hodnota: https% 3A% 2F% 2Fwww.testseite ...% 2F (URL autora)
Účel: Tento soubor cookie ukládá adresu URL webové stránky, kterou uživatel zadá do textového pole na naší webové stránce.
Doba použitelnosti: po 12 měsících

Název: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Hodnota: E-mailová adresa autora
Účel: Tento soubor cookie ukládá e-mailovou adresu uživatele za předpokladu, že ji oznámil na webových stránkách.
Doba použitelnosti: po 12 měsících

Poznámka: Soubory cookie uvedené výše se vztahují k chování jednotlivých uživatelů. Změny na Facebooku nelze nikdy vyloučit, zejména při používání souborů cookie.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, můžete sami změnit nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pokud nejste uživatelem Facebooku, můžete v zásadě spravovat online inzerci založenou na využití na adrese www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Zde máte možnost deaktivovat nebo aktivovat poskytovatele.

Pokud se chcete dozvědět více o ochraně údajů Facebooku, doporučujeme vlastní pokyny společnosti k datům na https://www.facebook.com/policy.php.

Instagramový plugin

Na naší webové stránce jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah našich stránek se svým profilem Instagram. To umožňuje společnosti Instagram přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Instagram.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn plugin

Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno připojení k serverům LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili naši webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn může přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek vám a vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností LinkedIn.

Více informací o tom najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedIn na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin XING

Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburk, Německo.

Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje funkce XING, je navázáno připojení k serverům XING. Pokud je nám známo, osobní údaje nejsou ukládány. Zejména se neukládají žádné adresy IP ani se nevyhodnocuje chování při používání.

Další informace o ochraně údajů a tlačítku Sdílet XING najdete v prohlášení o ochraně údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analytické nástroje a reklama

Matomo

Tento web používá open-source webovou analytickou službu Matomo.
Díky Matomo jsme schopni shromažďovat a analyzovat data o používání našeho webu návštěvníky webu. To nám umožňuje mimo jiné zjistit, kdy byly provedeny konkrétní zobrazení stránek a odkud pocházejí. Kromě toho shromažďujeme různé protokolové soubory (např. IP adresa, odkazovatel, používané prohlížeče a operační systémy) a můžeme měřit, zda naši návštěvníci provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace webového prostředí a reklamy. Pokud bylo získáno příslušné souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím na zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas je možné kdykoli odvolat.

Anonymizace IP adresy

Při analýze s Matomo používáme anonymizaci IP adresy. To znamená, že vaše IP adresa je před analýzou zkrácena, čímž již není jednoznačně identifikovatelná.

Analytická služba bez souborů cookie

Nastavili jsme Matomo tak, aby neukládal žádné soubory cookie do vašeho prohlížeče.

Hosting

Matomo hostujeme výhradně na našich vlastních serverech, což zajišťuje, že všechna analytická data zůstávají u nás a nejsou poskytována třetím stranám.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies Google Analytics je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Celá adresa IP bude přenesena pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: https : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de

Námitka proti shromažďování údajů

Google Analytics můžete zabránit ve shromažďování údajů kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů se společností Google a plně využíváme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tento web využívá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. To umožňuje vytváření přehledů, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

Remarketing Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojení cílových skupin inzerce vytvořených pomocí Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Tímto způsobem lze na jiném z vašich zařízení (např. Tablet nebo PC) zobrazit také personalizované reklamní zprávy založené na zájmech, které vám byly přizpůsobeny v závislosti na vašem předchozím použití a chování při procházení na jednom zařízení (např. Mobilním telefonu).

Pokud jste udělili souhlas, Google za tímto účelem propojí vaši historii webových a prohlížečů aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze na každém zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého účtu Google, zobrazit stejné personalizované reklamní zprávy.

Za účelem podpory této funkce shromažďuje Google Analytics ID uživatelů ověřených Googlem, která jsou dočasně propojena s našimi údaji Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvořit cílové skupiny pro reklamu napříč zařízeními.

Proti remarketingu / cílení napříč zařízeními můžete trvale vznést námitku deaktivací personalizované reklamy ve vašem účtu Google; následujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shromážděné údaje jsou ve vašem účtu Google shrnuty výlučně na základě vašeho souhlasu, který můžete společnosti Google udělit nebo odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny ve vašem účtu Google (např. Protože nemáte účet Google nebo jste proti sloučení vznesli námitky), je sběr údajů založen na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a sledování konverzí Google

Tento web používá Google AdWords. AdWords je online inzertní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Jako součást Google AdWords používáme takzvané sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítači uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky na tomto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, uvidíme my a Google, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by mohli být uživatelé osobně identifikováni. Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete proti tomuto použití vznést námitku jednoduchým deaktivováním souboru cookie pro sledování konverzí Google ve vašem internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání „konverzních cookies“ probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Další informace o Google AdWords a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na náš web zadává (např. V kontaktním formuláři) osoba nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, délku pobytu návštěvníka webu na webu nebo pohyby myší provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni, že probíhá analýza.

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužívajícím automatizovaným špehováním a před SPAMem.

Další informace o Google reCAPTCHA a prohlášení o ochraně osobních údajů Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a ​​ https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

7. Newsletter

Data zpravodaje

Pokud chcete dostávat informační bulletin nabízený na webu, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním informační bulletin. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k odběru zpravodaje probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresu a jejich použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v zpravodaji. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budeme uchovávat, dokud neodhlásíte odběr zpravodaje, a budou odstraněny po odhlášení z odběru zpravodaje. To nemá vliv na data, která jsme uložili pro jiné účely (např. E-mailové adresy pro oblast členů).

CleverReach

Tato webová stránka používá k zasílání zpravodajů CleverReach. Poskytovatelem je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, pomocí které lze organizovat a analyzovat odesílání zpravodaje. Údaje, které zadáte za účelem přijímání zpravodaje (např. E-mailová adresa), budou uloženy na serverech CleverReach v Německu nebo Irsku.

Naše zpravodaje zasílané s CleverReach nám umožňují analyzovat chování příjemců zpravodaje. Tady mimo jiné. Analyzuje, kolik příjemců otevřelo zprávu zpravodaje a jak často na který odkaz ve zpravodaji klikli. Pomocí takzvaného sledování konverzí lze také analyzovat, zda po kliknutí na odkaz v informačním zpravodaji proběhla dříve definovaná akce (např. Nákup produktu na našem webu). Další informace o analýze dat zpravodaje CleverReach jsou k dispozici na adrese: https://www.cleverreach.com/de/funktion/reporting-und-tracking/.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru zpravodaje. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává zrušením nedotčena.

Pokud si nepřejete analýzu od společnosti CleverReach, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje. Odkaz poskytujeme v každé zprávě zpravodaje. Rovněž se můžete odhlásit z odběru zpravodaje přímo na webových stránkách.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budeme ukládat, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte, a budou odstraněny z našich serverů i ze serverů CleverReach poté, co se z odběru zpravodaje odhlásíte. To nemá vliv na data, která jsme uložili pro jiné účely (např. E-mailové adresy pro oblast členů).

Další informace najdete v ustanovení o ochraně dat CleverReach na: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat objednávky s CleverReach a při používání CleverReach plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

8. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky používají doplňky z YouTube provozované společností Google. Provozovatelem webových stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, bude navázáno připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přiřadit vaše chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube je používán v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje Google. Když vyvoláte stránku, načte váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. Díky tomu společnost Google pozná, že na náš web byl přistupován prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google Web Fonts probíhá v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o typech písma Google Web najdete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google mapy

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí a ukládají společností Google na serverech ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Google Maps je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a aby bylo snadné najít místa, která jsme označili na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Poskytovatelé plateb

PayPal

Na našem webu mimo jiné nabízíme platby prostřednictvím PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“).

Pokud se rozhodnete platit přes PayPal, zadané platební údaje se přenesou na PayPal.

Vaše údaje jsou přenášeny na PayPal na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování dat v minulosti.

Okamžitý bankovní převod

Na našich webových stránkách nabízíme mimo jiné platby prostřednictvím „okamžitého převodu“. Poskytovatelem této platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „Sofort GmbH“).

S pomocí procesu „Sofortüberweisung“ dostáváme od Sofort GmbH potvrzení platby v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky.

Pokud jste se rozhodli pro platební metodu „Sofortüberweisung“, zašlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, kterou lze použít k přihlášení k vašemu online bankovnímu účtu. Sofort GmbH po přihlášení automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod k nám pomocí vámi zaslaného TAN. Poté nám okamžitě zašle potvrzení transakce. Po přihlášení se automaticky zkontrolují vaše tržby, kreditní hranice kontokorentu a existence dalších účtů a jejich zásob.

Kromě PIN a TAN se společnosti Sofort GmbH předávají také údaje o platbě, které jste zadali, a vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje jsou vaše křestní jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, IP adresa a jakékoli další údaje požadované pro zpracování plateb. Přenos těchto údajů je nezbytný k zajištění vaší identity bez jakýchkoli pochyb a prevenci pokusů o podvod.

Přenos vašich údajů společnosti Sofort GmbH probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování dat v minulosti.

Podrobnosti o platbě pomocí Sofortüberweisung naleznete na následujících odkazech: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirect

Na našich webových stránkách mimo jiné nabízíme platby prostřednictvím Paydirekt. Poskytovatelem této platební služby je Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Německo (dále jen „Paydirekt“).

Pokud provádíte platby pomocí Paydirekt, Paydirekt shromažďuje různé údaje o transakcích a předává je do banky, u které jste u Paydirektu registrováni. Kromě údajů požadovaných pro platbu může Paydirekt v rámci zpracování transakce shromažďovat další údaje, jako je doručovací adresa nebo jednotlivé položky v nákupním košíku.

Paydirect poté ověří transakci pomocí autentizačního postupu uloženého v bance za tímto účelem. Částka platby bude poté převedena z vašeho účtu na náš účet. My ani třetí strany nemáme přístup k podrobnostem vašeho účtu.

Podrobnosti o platbách prostřednictvím Paydirekt naleznete v podmínkách a ustanoveních o ochraně údajů Paydirekt na: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Data jsou pro nás základem pro poskytování vynikajícího servisu. Naším nejdůležitějším kapitálem je ale důvěra našich zákazníků. Ochrana dat zákazníků a jejich používání pouze k účelům, které naši zákazníci očekávají, má u nás nejvyšší prioritu. Proto je pro nás dodržování zákonných požadavků na ochranu dat samozřejmostí. Dále je pro nás důležité, abyste ke každém okamžiku věděli, kdy která data ukládáme a jak je dále používáme.

Informace k tomuto tématu by měly zajišťovat dostatečnou transparentnost a případně by měly splňovat informační povinnosti podle § 13 odst. 1 mediálního zákona (TMG).

Vaše návštěva na našich internetových stránkách je protokolována. Eviduje se zejména vaším počítačem aktuálně používaní IP adresa, datum a čas, typ prohlížeče a operační systém vašeho počítače a také stránky, které jste si prohlíželi. Identifikaci osob zpravidla provádět neumíme a také to není naším cílem. Tato data se používají pouze pro účely zabezpečení dat a k optimalizaci naší internetové nabídky. K jinému vyhodnocení dat, kromě statistických účelů (a to zásadně v anonymizované podobě), nedochází. Nevytváříme ani nezpracováváme osobní profily návštěvníků stránek ani nic podobného.

Kromě toho jsou osobní údaje ukládány pouze v případě, kdy je nám vy sami poskytnete, například v rámci registrace, dotazníku, soutěže, on-line žádosti nebo za účelem uzavření smlouvy. Na jednotlivých zadávacích a kontaktních formulářích jste o účelu sběru dat informováni. Takové údaje jsou po internetu přenášeny v zašifrované podobě.

Umožňujeme vám vystupovat na internetu a odebírat určité služby pod pseudonymem – vaše jméno nahradíme např. vámi zvolenou přezdívkou nebo vaší IP adresou.

Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím internetové stránky nebo e-mailem (např. vaše jméno a vaše adresa nebo e-mailová adresa), jsou zpracovány pouze kvůli korespondenci s vámi a pouze k účelu, k němuž jste nám je poskytli. Kromě toho tyto údaje příležitostně využijeme k tomu, abychom vám odeslali nějakou nabídku, informaci o nových produktech nebo službách a abychom vás informovali o všem, co by vás případně mohlo zajímat. Samozřejmě máte právo naše používání těchto vašich údajů kdykoliv odmítnout.

Informace získané na této internetové stránce jsou předávány příslušnému oddělení v rámci naší skupiny. Garantujeme, že vaše osobní údaje kromě uvedeného neposkytneme třetí straně, ledaže bychom měli takovou povinnost ze zákona nebo že byste nám předem udělili svůj souhlas. Pokud si na zpracování dat najímáme nějaké dodavatele, řídí se naše smluvní vztahy ustanoveními spolkového zákona na ochranu osobních údajů.

Plněním úkolů pověřujeme jiné firmy a jednotlivé osoby. Příkladem může být dodávání balíků, odesílání dopisů nebo e-mailů, správa seznamů našich zákazníků, analýza našich databází, reklamní opatření, zpracování plateb (kreditní karty, vrubopisy a nákup na fakturu) a také zákaznický servis. Tito dodavatelé mají přístup k osobním údajům, které potřebují ke splnění svých úkolů. Ovšem nesmějí je použít k jiným účelům. Kromě toho mají povinnost zacházet s těmito informacemi v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a také s německou legislativou na ochranu osobních údajů.

Data týkající se vašich objednávek a plateb jsou využívána k internímu hodnocení platebního chování u dalších objednávek. Příležitostně využíváme také informace o vás z jiných zdrojů a přidáváme je k našim informacím o vašem zákaznickém účtu. Vyhrazujeme si právo vyžádat si od třetích stran (např. zásilkových služeb, poskytovatelů úvěrů) informace o vašem platebním chování, abychom vám mohli nabídnout určité možnosti úhrady (např. nákup na fakturu) nebo jiné finanční služby.

Jestliže jste nám poskytli své osobní údaje, můžete je kdykoliv opět vymazat. Na údaje využívané k fakturaci a vedení účetnictví se odvolání souhlasu, resp. vymazání nevztahuje.

V ostatních případech vyžaduje použití vaší e-mailové adresy, vašeho telefonního čísla (pevná linka a/nebo mobilní telefon) a čísla vašeho faxu za účelem reklamy nebo výzkumu trhu či názorů váš samostatný souhlas. Tento souhlas nám můžete poskytnout elektronickou cestou při vyplnění vašich údajů a můžete ho v budoucnosti kdykoliv odvolat.

Osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím naší internetové stránky, jsou ukládány pouze tak dlouho, dokud nesplní účel, k jehož splnění jste nám je svěřili. Protože je nutno dodržovat lhůty platné pro archivaci obchodních a daňových dokumentů, může doba uložení určitých dat dosahovat až 10 let.

Navíc se v případě on-line objednání na dobu jednoho roku ukládá IP adresa objednatele, platná v okamžiku odeslání objednávky, a to za účelem zajištění bezpečnosti dat (tedy k zamezení zneužití a pro účely trestního stíhání).

Jestliže s ukládáním vašich osobních údajů již nesouhlasíte nebo v případě, že se tato data změnila, na základě vašeho upozornění zajistíme jejich vymazání, zablokování nebo opravu (je-li to z hlediska platné legislativy možné). Na přání vám bezplatně vystavíme informaci o všech osobních údajích, které jsme si o vás uložili.

Příležitostně odkazujeme na internetové stránky třetích stran. Přestože tyto třetí strany pečlivě vybíráme, nemůžeme poskytnout záruku za správnost, resp. úplnost obsahu a za zabezpečení dat na internetových stránkách třetích stran. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů také neplatí pro internetové stránky třetích stran, na něž odkazujeme.

Pokud zavedeme nové produkty nebo služby, změníme způsob využívání internetu nebo dojde k dalšímu rozvoji v oblasti zabezpečení internetu a osobních údajů, toto „prohlášení o ochraně osobních údajů“ aktualizujeme. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení podle potřeby změnit nebo doplnit. Změnu zveřejníme na tomto místě. Proto byste měli tuto internetovou stránku pravidelně vyvolávat a informovat se o aktuálním stavu prohlášení o ochraně osobních údajů. Všechny informace uvedené na této internetové stránce byly nanejvýš pečlivě zkontrolovány. Neručíme ovšem za to, že je veškerý obsah našich internetových stránek v každém okamžiku správný, úplný a aktuální.

Důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů garantujeme tím, že vaše osobní údaje, pokud jste nám je poskytli prostřednictvím internetové stránky nebo v rámci e-mailové komunikace, používáme pouze ke splnění vašeho přání či vašeho požadavku,<br/> naše zaměstnankyně a zaměstnanci podléhají povinnosti mlčenlivosti,<br/> naše preventivní opatření mají přiměřený rozsah a odpovídají aktuálnímu stavu techniky, naše systémy pravidelně testujeme z hlediska bezpečnosti, abychom námi uložená data trvale ochránili před poškozením, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Rady, jak zlepšit ochranu svých osobních údajů

Váš prohlížeč si můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o použití cookies, tedy abyste jejich použití mohli schválit či zakázat, a to obecně nebo pro každý případ zvlášť.

Bezpečné připojení k internetu poznáte například podle adresy. Obsahuje-li „https“, jedná se o bezpečné připojení (např. ….de). Dalším znakem je zamčený visací zámek na liště vašeho prohlížeče.

Nikdy od vás nebudeme vyžadovat důvěrná data, jako je číslo vašeho účtu, vaše zákaznické číslo, váš PIN nebo heslo, a to e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS, vratnou zásilkou ani přímým zadáním přístupových údajů.

Instalujte pouze programy, které jste získali z důvěryhodného zdroje. Zejména při stahování programů z internetu je namístě nejvyšší opatrnost. Neinstalujte a nespouštějte programy, které jste získali z neznámých zdrojů nebo které vám bez vyžádání zaslali vaši známí e-mailem. Pozor: I spořiče obrazovky jsou programy.

Máte-li pochybnosti o důvěryhodnosti programů, měli byste od jejich instalace do počítače upustit. Nainstalujte si do počítače antivirový program a nechte ho pravidelně prohledávat všechny soubory z hlediska přítomnosti virů. Dbejte na to, abyste měli neustále k dispozici nejnovější aktualizace, které všichni přední výrobci antivirových programů poskytují. 

Jestliže nejste s výše uvedenými opatřeními na ochranu dat spokojení nebo máte další dotazy týkající se získávání, zpracování a/nebo použití vašich osobních údajů, s důvěrou se na nás obraťte. Vynasnažíme se odpovědět na vaše dotazy co nejrychleji a zapracovat vaše návrhy.