Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Přesná analýza chyb pomocí nejmodernějších zkušebních prostředků a testovacích systémů

Máme k dispozici nejmodernější zkušební prostředkytestovací systémy – vybavení, které toho hodně umí. S jeho pomocí dokážeme přesně lokalizovat závady a poté je odstranit.

Toto jsou některé příklady našich používaných zkušebních prostředků a testovacích systémů:

Termokamera

Pro ještě rychlejší a efektivnější vyhledávání závad se používají termokamery, které byly speciálně vyvinuty pro hledání závady v elektrických zařízeních a elektromechanických přístrojích. Tyto kamery pomáhají našim technikům při odhalování tepelných slabých míst v elektronických konstrukčních prvcích – a to jak v naší interní opravárenské dílně, tak i při externím použití u zákazníka.

Logický tester

S kompaktním a flexibilním oběhovým / funkčním kontrolním systémem lze lokalizovat závady na digitálních a hybridních deskách s plošnými spoji. Testovací svorky testují u individuálních integrovaných spínačů funkceschopnost. Využití diagnostiky PinPoint umožňuje rychlou a efektivní analýzu závad a osvědčuje se zvláště u intenzivních kontrolních procesů a zároveň u sporadických závad díky vysoké míře odhalení závady.

Reworkstation

S pomocí zařízení Reworkstation je možné z sestav částečně automaticky odletovat BGA (Ball Grid Array – typ pouzdra integrovaného obvodu), ty rebalovat, resp. nahradit novými BGA a znovu zaletovat. Díky tomuto systému jsou všechny sousedící sestavy při odletování a zaletování velmi málo tepelně zatíženy. Protože se jedná o částečně automatizovaný proces, opakuje se tento postup, pokud byl naprogramován, vždy znovu se 100% přesností.

Díky zabudované Dip&Print stanici se nanáší optimální množství tavidlové pasty na BGA, čímž dochází k velmi dobrému letovacímu výsledku s minimálním znečištěním.

Flying Prober

Bezadaptérový a bezestupňový testovací systém slouží jak k rychlému vyhledání výrobních závad a také k opravě osazených desek s plošnými spoji. Diagnostika závad probíhá plně automatizovaně. Kontrolní hrot v osách X/Y/Z najíždí přesně na kontrolní body vysokou rychlostí, takže lze jednoznačně rozpoznat nezatížená vedení, zkraty a závady na konstrukčních dílech.

Měřicí přístroj VI

Měřicí přístroj slouží ke kontrole a diagnostice vadných sestav, přičemž se měří příznaky za chodu. Během procesu se provádí 3D snímání komponent, čímž lze zjistit momentální záznam křivky elektrického proudu / napětí při pevné frekvenci.

Navíc se zaznamenává i trojrozměrná křivka s proměnlivou frekvencí jako osa Z. Měřicí přístroj tak umožňuje virtuálně proměřit integrované spínací obvody (IC) a vytvořit přitom měření průchodnosti pinů. Konstrukční díly závislé na frekvenci jsou přitom snímány ve velkém rozsahu a v rámci několika sekund lze zaznamenat jeden IC ve všech variantách. Všechny zaznamenané křivky se ukládají a lze je znovu vyvolat pro pozdější testování.

Kvůli zajištění kvality se navíc programují testy pro sestavy, čímž můžeme našim zákazníkům zaručit konstantní kvalitu při vyhledávání a odstraňování závad.

Programovací přístroj

Programovací přístroj nám umožňuje naprogramovat více než 108 000 zařízení (Prom, EProm, EEprom, Flash, NAND-Flash atd.) od více než 350 výrobců. Námi zvolený programovací přístroj umí pomocí zabudovaného ISP adaptéru naprogramovat zařízení i za chodu.