Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Go Green Ochrana životního prostředí u společnosti BVS Electronics

  • Certifikace podle normy pro systém environmentálního managementu DIN EN ISO 14001:2015

  • Balíček opatření na snížení znečištění ovzduší, spotřeby energie a emisí CO²

  • Instalace energeticky úsporných LED žárovek a rozsáhlá izolace budovy

  • Fotovoltaické zařízení s ročním výkonem více než 250 MWh/rok

  • Centrální odsávací zařízení s filtrem s aktivním uhlím na všech technických pracovištích

  • Zamezení elektroodpadu díky opravám výběhových sestav

  • Spolupráce s odpovědnými a certifikovanými dodavateli

go green - BVS Industrie-Elektronik

Náš příspěvek k ochraně životního prostředí

Ekologické myšleníchování je základem naší firemní kultury. Proto jsme v minulosti již realizovali některá opatření a nechceme ani v budoucnu polevit ve snaze zanechat po sobě co nejmenší ekologickou stopu.

Tento způsob myšlení se prolíná nejen v nejrůznějších firemních procesech, ale je pevně zakořeněn v našem každodenním pracovním životě – od plánování dopravy přes stavbu budovy až po každé jednotlivé pracoviště.

V souvislosti s přestavbou a novou stavbou komplexu budov byla zahájena opatření na snížení znečištění ovzduší, spotřebu energieemise CO². Zaprvé byla budova rozsáhle zaizolována za účelem úspory energie. Stejně tak byly spolu s opatřeními na úsporu energie přeměněny všechny osvětlovací prostředky na energeticky úsporné LED světla.

Zadruhé byla kompletně modernizována technologie zařízení. Používání několika tepelných čerpadel přitom výrazně přispívá ke snížení škodlivých emisí CO². Na střechách komplexu budov byla navíc nainstalována fotovoltaická zařízení. Každoroční výroba elektřiny je nyní na hodnotě přibližně 250 MWh/rok, což odpovídá průměrné roční spotřebě asi 50 rodinných domů. Takto je také možné pokrýt trvale spotřebu elektrického proudu pro naše kancelářské budovy a stejně tak pro dílnu.

 


Jako poskytovatel služeb, který se specializuje i na opravy výběhových nebo zastaralých sestav, se samozřejmě snažíme udržovat v provozu sestavy všech výrobců, co nejdéle to jde. Zvláště komponenty ovlivňující bezpečnost, jako síťové zdroje, transformátory nebo vysokovýkonné tranzistory, se při opravě preventivně vyměňují za jiné, které jsou výrobcem nebo legislativou povoleny. Podle možnosti se také používají vylepšené komponenty pro dosažení prodloužené životnosti výrobku v každodenním použití. 

Díky výše uvedenému opatření tak zamezujeme dalšímu elektroodpadu. Výběhové nebo zastaralé řídicí systémy lze tak i nadále používat, i když už byla jejich výroba ukončena. Pro zákazníky tak odpadá mimo jiné nákladný retrofit.

Nejen při pořizování komponent vyžadujících opravu, ale také při zasílání našich sestav klademe velký důraz na spolupráci s odpovědnými a zároveň certifikovanými dodavatelidopravci. Nejenže u nich vyžadujeme dodržování zákonných předpisůnorem na ochranu životního prostředí, ale také je neustále podrobujeme interním kontrolním procesům. Jen tak můžeme trvale zajistit, že spolupráce s externími poskytovateli služeb bude probíhat odpovědně ve smyslu ochrany životního prostředí.

Při pracích s elektronickými sestavami a především při opravě za pomoci techniky pájení vznikají zdraví škodlivé páry, které ovlivňují práci zaměstnanců v dílně. Z tohoto důvodu jsou všechna technická pracoviště vybavena centrálním odsávacím zařízením včetně filtrů s aktivním uhlím, aby se s tím spojené škodlivé emise snížily na minimum.


Systém environmentálního managementu DIN EN ISO 14001:2015

Od února 2017 byl systém environmentálního managementu poprvé certifikován podle DIN EN ISO 14001:2015. To nám pomáhá realizovat a splňovat definované environmentální aspektycíle. Takže všechny naše procesy a služby odpovídají mezinárodně uznávaným standardům, čímž výrazně přispíváme k ochraně životního prostředí.