Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Preventivní opravárenská opatření

 • Nezávislé na výrobci

 • Empirické hodnoty z analýz provedených na základě více než 1.000.000 oprav

 • Snížení výpadků stroje a jejich následných nákladů

 • Maximalizace disponibility stroje

 • Prodloužení životního cyklu sestavy

Preventivní opatření – BVS Industrie-Elektronik

Díky podrobné dokumentaci závad, na které jsme narazili v průběhu našich momentálně více než 1.000.000 úspěšně provedených oprav, dokážeme analyzovat, vyhodnotitodstranit slabiny podmíněné výrobním procesem u elektronických konstrukčních prvků. Na základě toho nevyměňujeme v rámci Kompletní repase produktu pouze komponenty podléhající opotřebení v důsledku používání nebo stárnutí, ale také komponenty, které byly v rámci těchto analýz identifikovány jako slabiny podmíněné výrobním procesem.

Všechna tato opatření vedou k prodloužení životního cyklu vašeho sestavymaximální disponibilitě vašeho stroje. To zase na druhou stranu snižuje jak vaše přímé náklady na údržbu, tak i náklady vynaložené na výpadky a s tím spojené následky, které vzniknou odstavením stroje.

Naše preventivní opatření zahrnují např. následující komponenty:

 • Řídicí elektrolytické kondenzátory
 • Meziobvodové elektrolytické kondenzátory
 • Jističe
 • Kontakty
 • Relé
 • Přenašeče/transformátory
 • Ventilátory
 • IGBT řídicí obvody