Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Preventivní formování vašich sestav se postará o provozní bezpečnost!

  • Analýza elektrického stavu meziobvodových kondenzátorů

  • Formování podle normy DIN EN 60384-4

  • Šetrný postup

  • Nepřetržité monitorování během procesu formování

  • Okamžité vybití sestavy u nouzových případů a automatické vypnutí

  • Značka certifikace BVS a protokol o celé zakázce formování

Nechte vaše skladované sestavy pravidelně před použitím u vás na místě formovat!

Formování vašich měničů bylo vždy pevnou součástí našeho čištění a revize. Nyní nově nabízíme tuto službu ovšem také pro vaše uskladněné měniče u vás na místě prostřednictvím naší nově zkonstruované formovací skříňky!

formierungskoffer bvs cnc

Uskladněné měniče (frekvenční měniče, usměrňovače atd.) jsou považovány za kritické náhradní díly. Často se skladují několik let a v případě použití musí být plně funkční.

Problém: Poškození ozonové vrstvy

Ozonová vrstva, která funguje jako izolační vrstva (dielektrikum) v meziobvodových kondenzátorech, se v průběhu času bez trvale dodávaného napětí snižuje. Poškozováním ozonu se snižuje izolační napětí a to může v izolantu způsobovat vadná místa. Pokud se takový měnič nyní znovu uvádí do provozu, může se na právě těchto vadných místech vytvořit zkrat, v nejhorším případě to může vést až k prasknutí nebo výbuchu kondenzátoru. Přitom vzniklé poškození je často obrovského rozsahu a může poškodit okolní konstrukční díly, nebo vést dokonce k úplnému zničení sestav. To může vést k delšímu výpadku zařízení.

A: Tloušťka ozonové vrstvy, B: Doba bez napětí (v letech), C: Pravděpodobnost výpadku

Řešení: Pravidelné formování!

U běžného formování se zvyšuje dodávané napětí postupně. U šetrného postupu BVS se napětí na základě nepřetržitě prováděné analýzy stavu přizpůsobuje charakteristickým hodnotám meziobvodových kondenzátorů. Přitom zajišťujeme, že formování bude přerušeno poté, až budou hodnoty zase v toleranci. Řídíme se přitom normou DIN EN 60384-4.

Běžné formování

U běžného formování se u sestavy použije nejdříve výrazný nárůst napětí, který pozvolna klesá až na provozní napětí (tady příklad 600 V). Tím se vystřelí tekoucí proud na začátku přímo do výšky. Zatížení kondenzátorů je přitom příliš vysoké, pokud izolační vrstva již byla silně překryta.

Běžné formování – BVS Industrie-Elektronik

Šetrný postup BVS

Při šetrném postupu BVS se tak opatrně zvyšuje napětí v pomalu se zvyšujících a zase klesajících vlnách, aby se zdvojené izolační vrstvy dokázaly samy regenerovat, protože proudové zatížení roste hodně pomalu. Po kompletně provedeném formování zatížíme sestavu naplno, aby se vyzkoušela plná zatížitelnost kondenzátorů.

Šetrný postup BVS – BVS Industrie-Elektronik

A: Zatížení kondenzátoru, B: Čas, C: Proud


Naše formování u vás na místě ve 2 krocích:

➊ Poté proběhne formování vašich měničů za pomoci námi zkonstruované formovací skříňky a za použití rovněž námi vypracovaného šetrného postupu BVS. Lze formovat vždy 2 přístroje zároveň.

➋ Naformovaný měnič dostane značku certifikace BVS, na které bude napsáno poslední a také příští formování. Navíc obdržíte protokol o provedených formováních v rámci celé zakázky.

pruefsiegel 50x25 v2 cz