Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Analýza stroje a zařízení

 • Evidence instalované základny strojů a skladových zásob je možná za nepřetržitého provozu

 • Přehled instalované základny strojů

 • Přehled skladových zásob a možnosti servisu jednotlivých prvků

 • Vizualizace a analýza minulých potřeb

 • Vyhotovení konceptu pro optimalizaci skladových zásob a snížení nákladů

Gép- és berendezésvizsgálat - BVS Industrie-Elektronik

Jaké sestavy průmyslové elektroniky jsou zabudovány ve strojích, zařízeních a skříňových rozvaděčích ve vašich výrobních halách? Pokryje váš sklad náhradních dílů v nouzi vaši potřebu?

Máte přehled o dostupnosti vašich sestav průmyslové elektroniky v případě odstavení stroje?

Na tyto otázky se neodpovídá snadno. S pomocí našeho zkušeného servisního týmu vám rádi odpovíme na tyto otázky v rámci naší analýzy stroje a zařízení.

Vaše výhody vyplývající z realizace analýzy stroje a zařízení

Vaše výhody:

 • Kompletní přehled vaší instalované základny strojů
 • Přehled o vašem skladu včetně možnosti servisu příslušného zboží
 • Identifikace konstrukčních prvků, které se těžko dokupují
 • Individuální analýza potřeby
 • Vyvození strategických doporučení pro jednání

Díky tomu můžete v případě potřeby reagovat přímo za účelem:

 • minimalizace prostojů stroje
 • zvýšení vaší disponibility stroje a
 • optimalizace vašich skladových zásob

Analýza stroje a zařízení se tak stává prvním krokem komplexního obsolentního managementu, abyste mohli už dnes identifikovat středně- až dlouhodobé problémy v dostupnosti servisu a zásobování vašich výrobních zařízení.

S pomocí tohoto konceptu vám můžeme důkladně objasnit dostupnost a podmínky životního cyklu vašich výrobních zařízení, a tím i nadále zaručit bezpečnost vašich strojů a zařízení. Toto prověření přitom může probíhat bez problémů za nepřetržitého výrobního provozu, a nepředstavuje tudíž žádné omezení. To vám pomůže i v budoucnu snížit odstávky stroje na minimum a dlouhodobě optimalizovat skladové zásoby a disponibilitu stroje.

Tři kroky vedou k optimální analýze stroje a zařízení

V prvním kroku se vytvoří systematický seznam všech elektronických sestav zabudovaných ve vašich strojích a zařízeních. Seznam vytvoří náš profesionálně vyškolený personál přímo u vás na místě. Evidence těchto sestav přitom probíhá za nepřetržitého provozu, a nepředstavuje tak žádné omezení každodenního provozu ve vašich výrobních halách. Kromě podrobného seznamu všech elektronických sestav zabudovaných ve vašich strojích a zařízeních dostanete také inventurní seznam vašich současných skladových zásob. Pro lepší přehled rozdělujeme tento soupis podle strojů nebo oblasti výroby. Výsledky tohoto inventurního seznamu jsou zdokumentovány v námi vyvinutém softwaru a předány vaší firmě.

V druhém kroku prověříme vaši potřebu v minulých letech a srovnáme ji s vašimi současnými skladovými zásobami.

Na závěr uděláme spolu s vámi prognózu budoucí potřeby, a tím objasníme strategické nadbytečné a nedostatečné množství dílů ve vašem skladu.

V posledním kroku vám dáváme prognózumožnosti oprav a také o dostupnosti výměnných a náhradních dílů vašich sestav na trhu a na skladech.

Sestavy zahrnuté v analýze stroje a zařízení:

 • HMI
 • Řídicí systémy
 • Pohánění elektronika
 • Frekvenční měniče
 • Motory
 • PLC
 • Robotika
 • Ostatní komponenty, jako např. síťové karty, IPC atd.