Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Corporate Identity

 • Vize – Kam směřujeme?
 • Mise – Co je cílem společnosti BVS?
 • Propozice – Co nás dělá jedinečnými?
 • DNA firemních hodnot – Jaké základní hodnoty sdílíme a bereme za své?
Corporate Identity – BVS Industrie-Elektronik

Vize – Kam směřujeme?

Udržitelný růst bez omezení – BVS Industrie-Elektronik
 • Růst a udržitelnost nevnímáme jako rozpor, naopak tyto pojmy se vzájemně podmiňují.
 • Naše společnost dobře zná principy cirkulární ekonomiky.
 • Šetrné a udržitelné zacházení s přírodními a ekonomickými zdroji nepociťujeme pouze jako požadavek vyvíjený na naši společnost zvenčí, ale naopak se staly logickou součástí našeho obchodního modelu. 
 • Garantujeme neustálou inovaci a dynamiku hospodářského růstu. Zastavení je pro nás krokem zpátky.
 • Naše společnost je mezinárodní a jejím cílem je růst překračující národní hranice.
 • Chtěli bychom se stát vedoucím poskytovatelem oprav a prodeje náhradních dílů v oblasti elektroniky strojů a elektronických přístrojů.

Udržitelný růst bez omezení


Mise – Co je cílem společnosti BVS?

Udržitelný růst bez omezení – BVS Industrie-Elektronik
 • Nabízíme opravy, prodej a servis pro výběhové, vyřazené a aktuální elektronické konstrukční prvky pro portfolio technických, elektronických přístrojů a strojů napříč různými odvětvími.
 • Cílem naší práce je prodloužit životní cyklus výrobků z oblasti elektroniky strojů a elektronických přístrojů.
 • Právo na opravu není pouze naším heslem na papíře, ale snažíme se o jeho důslednou realizaci v praxi.
 • Našim zákazníkům prodlužujeme délku používání, doby chodu a tím produktivitu vašich strojů a elektronických přístrojů na maximum.
 • V případě výkonů se jasně soustředíme na řešení problémů firemních zákazníků, ovšem neomezujeme se výhradně na elektroniku s uplatněním v průmyslu a u živnostníků, ale zaměřujeme se také na produkty pro soukromé koncové zákazníky našich obchodních partnerů.
 • Poskytujeme služby, takže aktivní ochrana investic nám není cizí.

 

Stroje musí běžet


Propozice – Co nás dělá jedinečnými?

Kvalita hraje důležitou roli – BVS Industrie-Elektronik
 • Pečlivost, kompetence, spolehlivost a rychlost vystihují naši práci... 
  ... a odrážejí se v kvalitě našich produktů, zboží a služeb.
 • Nabízíme technická, organizační a poradenská řešení s použitím nejmodernější techniky v oblasti oprav, zachování funkčnosti a hodnoty elektroniky strojů a elektronických přístrojů.
 • Důsledné zaměření na zákazníka a partnerská spolupráce s výrobci jsou základem dokonalosti našich servisních služeb a produktů.
 • Nekompromisní management kvality je pevně ukotven v naší procesní a organizační struktuře a prolíná se do naší každodenní práce.

Quality makes the difference


DNA firemních hodnot – Jaké základní hodnoty sdílíme a bereme za své?

Tým se lví silou – BVS Industrie-Elektronik
 • We are family: Vyznáváme rodinné hodnoty, sociální odpovědnost a sounáležitost.
 • Týmový duch je u nás na prvním místě. Pouze společně můžeme být úspěšní.
 • Jsme solidní, silná německá rodinná firma.
 • Jsme společnost s mezinárodní působností, a proto je pro nás různorodost, nadnárodnost a otevřenost vůči světu samozřejmostí. Našimi firemními jazyky jsou němčina a angličtina, ovšem v naší společnosti se mluví celou řadou dalších jazyků.
 • Nepřetržitý další rozvoj lidského kapitálu je základem našeho úspěchu.
 • Podporujeme individuální potenciál našich zaměstnanců a zároveň se dožadujeme výkonu ve smyslu jasně zadaných cílů.
 • Ekologická, sociální a ekonomická udržitelnost jsou součástí našich hodnotových zásad

Tým se lví silou