Wiadomość
Język
Szukaj

Corporate Identity

 • Wizja – dokąd zmierzamy?
 • Misja /Cel – do jakiego celu dąży BVS?
 • Perspektywa – co czyni nas wyjątkowymi?
 • DNA wartości – jakie podstawowe wartości propagujemy i stosujemy w naszym życiu?
Corporate Identity - BVS Industrie-Elektronik

Wizja – dokąd zmierzamy?

Zrównoważony rozwój bez ograniczeń – BVS Industrie-Elektronik
 • Wzrost i zrównoważony rozwój nie wykluczają się, lecz są wzajemnie od siebie zależne.
 • Jesteśmy przedsiębiorstwem ze zrównoważoną gospodarką o obiegu zamkniętym.
 • Oszczędne i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ekonomicznych jest dla nas nie tylko zewnętrznym wymaganiem wobec naszego przedsiębiorstwa, ale uzasadnioną częścią składową naszego modelu biznesowego. 
 • Stawiamy na spójną strategię innowacyjności i dynamikę gospodarczą. Przestój to dla nas krok w tył.
 • Nasze przedsiębiorstwo jest dostosowane do standardów międzynarodowych i dąży do rozwoju wykraczającego poza granice kraju.
 • Pragniemy stać się wiodącym na rynku międzynarodowym oferentem w zakresie napraw i zaopatrzenia w części zamienne w sektorze elektroniki maszyn i urządzeń elektronicznych.

Zrównoważony rozwój bez ograniczeń


Misja /Cel – Do jakiego celu dąży BVS?

Zrównoważony rozwój bez ograniczeń – BVS Industrie-Elektronik
 • Oferujemy usugi naprawy, sprzedaży oraz serwisu aktualnych i wycofanych z produkcji podzespołów elektronicznych do maszyn i urządzeń.
 • Naszym celem jest przedłużenie okresu użytkowania produktów z zakresu elektroniki maszyn i urządzeń elektronicznych.
 • Nie tylko deklarujemy prawo do naprawy, ale również faktycznie się nim kierujemy.
 • Maksymalizujemy dla naszych klientów okres użytkowania, czasy przebiegu, a tym samym produktywność maszyn i urządzeń elektronicznych.
 • Nasze działania skupiamy na rozwiązaniach problemów ukierunkowanych nie tylko na klientów biznesowych z sektora elektroniki i komercyjnych zastosowań przemysłowych, ale służymy również pomocą w zakresie naprawy produktów prywatnych klientów końcowych naszych partnerów.
 • Jesteśmy usługodawcą w zakresie aktywnego zabezpieczania inwestycji.

 

Maszyny muszą działać


Perspektywa – Co czyni nas wyjątkowymi?

Jakość robi różnicę - BVS Industrie-Elektronik
 • Staranność, kompetencja, niezawodność i szybkość wyróżniają naszą pracę ... 
  ... i uwidaczniają się w najlepszej w branży jakości naszych produktów, towarów i usług.
 • Oferujemy techniczne, organizacyjne i doradcze rozwiązania według aktualnego stanu wiedzy w obszarze naprawy, działania i utrzymywania elektroniki maszyn oraz urządzeń elektronicznych.
 • Zadeklarowane ukierunkowanie na klienta oraz partnerska współpraca z producentami stanowią dla nas podstawę naszego wyjątkowego serwisu i doskonałych produktów.
 • Bezkompromisowe zarządzanie jakością jest mocno zakorzenione w naszej organizacji procesów i struktur oraz stosowane każdego dnia.

Jakość robi różnicę


DNA wartości – Jakie podstawowe wartości propagujemy i stosujemy w naszym życiu?

Silny zespół - BVS Industrie-Elektronik
 • Jesteśmy rodziną: Propagujemy wartości rodzinne, społeczną odpowiedzialność i poczucie wspólnoty.
 • Duch pracy zespołowej ma dla nas ogromne znaczenie. Tylko razem możemy odnieść sukces.
 • Jesteśmy solidną, silną, niemiecką firmą rodzinną.
 • Dla nas, jako przedsiębiorstwa ukierunkowanego na działalność międzynarodową, różnorodność, wielonarodowość i otwartość na świat są oczywistością. W naszym przedsiębiorstwie komunikujemy się głównie w języku angielskim i niemieckim, ale mówimy również w innych językach.
 • Ciągły rozwój kapitału ludzkiego jest podstawą naszego sukcesu.
 • Wspieramy indywidualne mocne strony naszych pracowników, a jednocześnie wymagamy osiągnięć w zakresie jasno wyznaczonych celów.
 • Równowaga ekologiczna, socjalna i ekonomiczna są integralną częścią naszego fundamentu wartości

Silny zespół