Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Bezpečnostně relevantní komponenty

Níže uvedené komponenty jsou pro neautorizované opravárenské podniky jako originální sestavy nedostupné nebo jen velmi těžko k dostání. Proto právě na tomto místě často improvizují, montují neoriginální díly nebo podobné alternativy, což vede k výrazným bezpečnostním rizikům v provozu sestavy.

Hlídejte si u vašich sestavy o opravě bezpodmínečně právě tyto komponenty. Jsou relevantní pro bezpečnost!

Síťové zdroje

Společnost BVS Electronics standardně nahrazuje síťové zdroje zdroji aktuální verze.

Design síťových zdrojů a napájecích zdrojů se v posledních letech zásadně pozměnil. Dnešní úpravy se zaměřují na bezpečnost a na stupeň účinnosti. Snižují výrazně ztrátový výkon, a tím tepelnou emisi v okolí. V případě závady se sepnou spolehlivě napájecí zdroje. Společnost BVS Electronics proto odebírá tyto komponenty od výrobce. Tím je zajištěno, že váš opravený sestava bude vždy odpovídat aktuálním zákonným požadavkům a požadavkům výrobce.


Transformátory/přenašeče

Společnost BVS upravuje transformátory tak, aby odpovídaly nejnovějšímu vývoji techniky.

Transformátory a přenašeče s otevřenou konstrukcí představují vysoké bezpečnostní riziko. Na ochranu před povětrnostními vlivy, jako např. prach a orosení, je nutně zapotřebí zalitá a zapouzdřená konstrukce. Vlhkost a znečištění mění chování přenosu. Provozní bezpečnost není u jiného typu konstrukce zaručena, značka CE a povolení k provozu zanikají.


Výrobcem schválená relé

Společnost BVS Electronics standardně při opravě používá schválená relé.

Tato relé odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a mají díky svým nuceně spínaným dvojitým kontaktům výrazně delší životnost než předchozí verze. Výměna za tento typ je vždy nutná.


Starší verze schválených relé

Tato relé nevzbuzují pochybnosti o technické bezpečnosti, neodpovídají ovšem aktuální verzi, což vede k výrazně zkrácené životnosti sestav. Společnost BVS Electronics vyměňuje standardně staré verze za aktuální – samozřejmě pouze prostřednictvím sestav schválených výrobcem nebo legislativou.


Nepřípustná relé

Často zabudovaná, ale bez schválení výrobcem

Právě v regulačních konstrukčních prvcích SIEMENS SIMODRIVE 611D, MLFB 6SN1118-XXXXX-XXXX někdy vyměňují neseriózní opravárenské firmy bezpečnostní relé SR4 D/M od firmy Tyco s nuceně spínanými kontakty dle normy EN 50205 za relé bez nuceně spínaných kontaktů.

Montáží neschválených sestav zaniká povolení k provozu a možná i certifikace CE. V případě škody, zejména v případě zranění osob, hodnotí pověření znalci stav systému.


IGBT řídicí obvody

I tyto IGBT řídicí obvody se zabudovávají nepřípustným způsobem. Kvůli takovým montážím je ohrožena bezpečnost obsluhy stroje z nedbalosti. Takovéto bezpečnostní riziko a již neexistující shoda sestav s příslušnými prohlášeními o shodě a povoleními společnosti SIEMENS AG porušují evropskou směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES. Toto neplatí pouze pro regulační sestavy, ale také pro povolení k provozu celého stroje.


Konektorová spojení

U příslušných konstrukčních prvků montuje BVS konektory s dodatečnou aretací.

K zajištění funkce sestav patří také spolehlivá konektorová spojení s vysoce kvalitním kontaktním materiálem a především verzemi, které zamezují neúmyslnému uvolnění. Tato dodatečná aretace zajišťuje i při vyšším mechanickém zatížení spolehlivé spojení.