Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Bezpečnostní rizika

  • Zásadně Kompletní repase produktu

  • Mytí a čištění každého sestavy před opravou

  • Preventivní výměna všech konstrukčních dílů, které podléhají stárnutí nebo vyšší míře opotřebení

  • Výměna všech komponent, které jsou identifikovány jako slabiny, a tím pádem představují bezpečnostní riziko pro stroj a jeho provozovatele

  • Výhradní používání výrobcem nebo legislativou schválených a nových komponent

Bezpečnostní rizika – BVS Industrie-Elektronik

Prověřená kvalita namísto improvizovaného rizika

Jako poskytovatel oprav pro CNC, PLC a automatizační techniku ROBOTŮ a elektroniky pro obnovitelné energie dostáváme často zakázky na posudky škodních událostí. Přitom se opakovaně zjišťuje, že jde o neodborné opravy, ke kterým dochází zvláště často při používání neoriginálních komponent důležitých pro bezpečnost – jako síťové zdroje, transformátoryrelé. Z toho vyplývají často jasná bezpečnostní rizika, kterým nelze zabránit ani opravou. Pokud lze tato rizika odstranit opravou, pak je provedeme. Pokud ovšem nelze opravou znovu nastolit bezpečnost sestavy a riziko poškození z důvodu předchozích zásahů je příliš vysoké, pak takovou opravu zásadně odmítáme.

Výhradní používání nových a výrobcem nebo legislativou schválených komponent při opravěpoužití více než 100 originálních testovacích zařízení všech výrobců umožňují společnosti BVS zajistit naprosto bezchybnou funkci sestavy. Simulování rámcových podmínek blízkých praxi a také testování za plného zatížení navíc zajišťuje, že sestava odolá i náročnému každodennímu provozu. 

Jděte na jistotu a obraťte se na nás jako na spolehlivého partnera, abyste snížili riziko, že přijdete o povolení k provozu, že bude ohrožena bezpečnost práceživotnost stroje, na minimum.

Příklady nesprávných oprav z našeho obrazového archivu

To nefunguje? Neexistuje!

Údržba této ruční jednotky byla „mimořádným“ úspěchem v pravém slova smyslu. Bezporuchová funkce vnitřního bezpečnostně relevantního spínacího prvku je ohrožena rozbitým krytem!

Lepení

Často jsou komponenty lepeny spíše než pájeny. Proces je rychlejší a levnější. Takto připojené komponenty však nejsou zabezpečené. Dokonalé spojení nelze zaručit.

Umění místo kvality

Občas se stane, že se pro složité úkoly najde velmi jednoduchá řešení. Jakkoli mohou být někdy krásné, nejsou povoleny a ohrožují lidi a stroje!

Perforace

Zde byly vyvrtány šrouby skrz pouzdro a membránu klíče včetně matice spínače pro upevnění. Díky tomu již nelze zaručit plánovanou funkci jednotlivých kláves. Kromě toho již není uvedena třída ochrany!

Příklady neodborných oprav z našeho obrazového archivu

Vadná izolace

Neodbornou instalací kabelů dochází k otlakům a později k prodření izolace kabelu. Zvyšuje se nebezpečí pro osoby a stroj a hrozí zastavení výroby!

Uvolněný kontakt

Protože konstrukční díl není odborně zaletován, dochází k uvolněnému kontaktu. Konstrukční díl tak nelze používat bezpečně, stoupá nekontrolovatelně riziko následných škod u jiných sestav a je ohrožena bezpečnost provozovatele stroje!

Neočištěná místa pájení

Neočištěná místa pájení narušují povrch desky. Plánovaná výroba kvůli tomu již není zajištěna a pravděpodobnost následných škol u dalších sestav a riziko pro provozovatele stroje narůstá!

Volné zapojení kabelů

Zde vidíte příklad volně zapojeného, neoriginálního náhradního dílu. Z důvodu neupevněných spojů může docházek ke ztrátě kontaktu. Hrozí zastavení stroje!

Nedbalé přemostění

Vadný základní materiál byl hodně nedbale přemostěn.