Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Jdeme na to ještě lépe! - Nyní nově 24 měsíční záruka*

Od července 2020 prodlužujeme záruku* na celou sestavu18 na 24 měsíců.

To platí pro:

Prodloužení záruky* platí rovněž na všechny preventivně opravené a vyměněné sestavy v rámci projektu ECOFIT. Toto je důsledkem nepřetržitého dalšího vývoje našeho know-how a vysoké kvality našich služeb.

U našich kompletní repase produktů podrobujeme každý konstrukční prvek nejdříve čištění a revizi. Nevyměňujeme pouze vadné komponenty, ale preventivně také ty, které se brzy podle našich zkušeností opotřebují. Tímto způsobem minimalizujeme vaše náklady na údržbumaximalizujeme disponibilitu vašeho zařízení, vždy za přísného dodržování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Takto se postaráme o bezpečnost výrobku a certifikace stroje zůstává zachována. Kvalitu opravé sestavy zaručujeme také výhradním používáním nových nebo výrobcem nebo legislativou schválených komponentkomponent.

V návaznosti na opravu testujeme vaše sestavy prvky v podmínkách napodobujících reálné podmínky v praxi. Na více než 100 testovacích stolicích máme možnost provádět finální testování nezávislé na výrobci.

Používáme k tomu jak originální testovací stolice výrobců, tak i vlastní speciální testovací zařízení.

Užívejte si výhod 24 měsíční záruky* pro sestavy a  kompletních repasí produktů od značek:

„Kvalita hraje důležitou roli“ – teď i v budoucnosti. Zajistěte si 24 měsíční záruku* a stanovte spolu s námi nová kritéria.

Vaše 5hvězdičkové BVS výhody v kostce

  • 24 měsíční záruka* na kompletní sestavu v případě opravy, výměny, prodejenáhradních a nových dílů nebo projektů ECOFIT
  • Vysoká a rychlý dostupnost – nonstop servisní linka, volitelná expresní oprava, více než 100 000 Sestav na skladě na skladě
  • kompletní repase produktů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních
  • Preventivní výměna všech komponent, které podléhají stárnutí nebo vyšší míře opotřebení</li> Výhradní používání výrobcem schválených nových komponent
  • Funkční a zátěžové testy pro každou sestavu

24 měsíční záruka* platí pro pro sestavy a kompletní repase produktů značek Siemens, unipo, Bosch Rexroth/Indramat, ABB, Fanuc, Kuka, SEW-EURODRIVE, Lenze, Heller a Heidenhain. Vyjmuty jsou všechny funkční opravy a servis „Čištění a revize“. Pro ostatní značky si prosím vyhledejte informace o záruce v příslušné nabídce.

Ukázkový preventivní balíček kompletních repasí pro Simodrive 6SN1145-XXX/6SN1146-XXX

1. Přední panel 2. Odpory 3. Transformátory 4. Konektorová spojení 5. Relé 6. Ventilátor 7. Elektrolytické kondenzátory