Message
Language
Search

Felelősségi és biztonsági kockázatok A minőség kifizetődik az Ön és vállalata számára

A nemzetközi irányelvek gondoskodnak az ágazatban világszerte harmonizált minőségi szabványokról. A kész és részben kész gépek gyártói 2009. december 29. óta igazodnak az új, 2006/42/EK gépirányelvbiztonsági és egészségügyi követelményeihez. A gépirányelvek alapját a 764/2008 EK, valamint 765/2008 EK számú, új EU rendelet képezi. 

A biztonsági irányelveknek elsősorban a dolgozókat kell védeniük a gépek által okozott sérülésektől. Ezzel kapcsolatban a gyártó kötelezettsége – akárcsak a törvényreform előtt –, hogy megfelelően biztonságos termékeket forgalmazzon, másrészt pedig a gép üzemeltetőjére is különböző kötelezettségek vonatkoznak.

Így többek között köteles gondoskodni a gép használata során arról, hogy a kezelőszemélyzet számára megszüntesse vagy messzemenően minimalizálja a kockázatokat. Ezért törvényi feladata, hogy rendszeres oktatást tartson a személyzet számára a vonatkozó óvintézkedésekről. Ez segít az esetleges balesetek miatti felelősségvállalási kockázatok elkerülésében is, amelyeknek a gép üzemeltetője a megvásárlás után ki van téve. Ily módon világossá válik, hogy tehát a gépirányelv nemcsak a tervezési és szerkezetkészítési szakaszt érinti, hanem az üzemeltetést és a karbantartást is.

A gyártó vagy törvényhozó által engedélyezett és új komponensek karbantartó javításaink keretében történő, kizárólagos használatával támogatjuk Önt abban, hogy a megjavított berendezések teljesítsék a biztonságilag releváns és törvényi követelményeket. Ezáltal Ön a karbantartás során biztonságban tudhatja eszközeit, és a felsorolt minőségi szabványok alapján nem vállal semmilyen kockázatot berendezései típusjóváhagyásamunkabiztonsága és élettartama tekintetében.

Így kerüljük el a szavatossági és biztonsági kockázatokat, és előzzük meg az esetlegesen fenyegető gépleállást:

Tisztítás és ellenőrzés – BVS Industrie-Elektronik

Professzionális tisztítást kap valamennyi, általunk javított, olyan berendezés, amelyet Ön csereként vagy pótalkatrészként használ. A professzionális tisztítás meggátolja a szennyeződés által okozott hibás működést, ezzel meghosszabbítja a berendezés életciklusát.

Működés- és teljesítményvizsgálatok – BVS Industrie-Elektronik

Több mint 100, a berendezés működését a gyártásban szimuláló funkcionális és elektronikus tesztberendezéssel rendelkezünk, amelyet vagy exkluzív módon a gyártótól szereztünk be, vagy fejlesztő osztályunk a gyártó előírásaira szigorúan támaszkodva utángyártott.

icons 02

Javításra kizárólag új és a jogalkotó vagy a gyártó által engedélyezett komponenseket használjuk.

Megelőző jellegű csere - BVS Industrie-Elektronik

Minden javításnál és valamennyi, általunk biztosított csere- és pótalkatrész szerelési csoportnál nagyjavítás jelleggel minden olyan komponenst kicserélünk, amely kopásnak van kitéve a használat vagy az anyag életkora következtében.

Hibadiagnosztikai vizsgáló- és ellenőrzőeszközök - BVS Industrie-Elektronik

A legmodernebb, olyan vizsgáló segédeszközökkel rendelkezünk a hibadiagnosztikához, például

  • Hőkamera
  • Logikai teszter
  • Reworkstation
  • Flying Prober
  • VI mérőműszer
  • Prommer
DIN ISO tanúsítás - BVS Industrie-Elektronik

2008 óta rendelkezünk az ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvánnyal, és 2017 óta pedig az ISO 14001 környezetirányítási szabvány szerinti tanúsítvánnyal.

Ezenkívül társaságunk vizsgálati laboratóriuma az ISO TS16949/VDA 6.4 szigorú figyelembe vételével dolgozik.

Szerviztechnikusaink továbbképzése - BVS Industrie-Elektronik

A legmagasabb minőség folyamatos biztosítására folyamatainkban és szolgáltatásainkban végezzük szakmérnökeink, technikusaink, elektronikus szakembereink folyamatos képzését és továbbképzését.

Mit szabályoz a 2006/42/EK gépirányelv?

Az Európai Unió 2006/42/EK irányelve, amelyet Gépek Irányelvként ismernek, jelentős jogszabály az EU-ban, amely a gépbiztonság és a munkavédelem területét szabályozza. Célja az, hogy magas szintű termékbiztonságot biztosítson a gépek számára az európai piacon, miközben megkönnyíti a szabad áruforgalmat az EU-n belül.

A 2006/42/EK irányelv nem valódi rendelet, hanem irányelv. Ez azt jelenti, hogy az tagállamoknak nemzeti jogba kell átültetniük. Például Németországban ezt a Termékbiztonsági Törvény és a Gépek Rendelete teszi lehetővé.

A Gépek Irányelve alapvető követelményeket állapít meg a gépek biztonsága érdekében, hogy biztosítsa azoknak az embereknek a biztonságát, akik kapcsolatba kerülnek velük. Nemcsak ipari gépeket érint, hanem mindennapi tárgyakat is, mint például háztartási gépek, szerszámok vagy játékok, amelyeknek meghatározott működési módjuk van.

A Gépek Irányelvének fontos eleme a kockázatértékelés. A gyártóknak átfogó elemzést kell végezniük annak érdekében, hogy azonosítsák a potenciális kockázatokat és megfelelő intézkedéseket tegyenek a kockázat csökkentése érdekében. Ennek magában kell foglalnia a vonatkozó szabványok alkalmazását, amelyeket az Irányelv említ. A szabványok olyan technikai dokumentumok, amelyek meghatározzák a termékek vagy szolgáltatások specifikus követelményeit, eljárásait és irányelveit.

A Gépek Irányelve továbbá előírja, hogy a gépeknek rendelkezniük kell a CE-jelöléssel annak igazolására, hogy megfelelnek a követelményeknek. A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel az érvényes európai előírásoknak, és szabadon forgalmazható az európai gazdasági térségben.

A 2006/42/EK irányelv nagy jelentőséggel bír az EU-ban a gépek egységes biztonsági szintjének biztosítása érdekében. Hozzájárul a munkahelyi balesetek csökkentéséhez, a munkavédelem javításához és a fogyasztók védelméhez a potenciális veszélyektől. A világos követelmények és eljárások meghatározása révén az irányelv világos alapot nyújt a gyártóknak a biztonságos gépek tervezéséhez és forgalmazásához.

Összességében a 2006/42/EK irányelv fontos jogi keretet jelent, amely biztosítja a gépek biztonságát Európában és hozzájárul a belső piac harmonizációjához.